سوالات متداول

دی ۱۲, ۱۳۹۵

سوالات متداول میکس ۱۰ گیاه ستاک

سوالات متداول میکس ۱۰ گیاه ستاک  “ویژه آرام بخش عصبی ”     ۱-ترکیبات گیاهی موجود در میکس ۱۰ گیاه ستاک “ویژه آرام بخش عصبی ” […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵

سوالات متداول میکس ۶ گیاه ستاک

سوالات متداول میکس ۶ گیاه ستاک “ویژه سوء هاضمه “   ۱-ترکیبات گیاهی به کار رفته در میکس ۶ گیاه ستاک “ویژه سوء هاضمه ” کدامند؟ عصاره […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵

سوالات متداول میکس ۸ گیاه ستاک

سوالات متداول میکس ۸ گیاه ستاک “ویژه کبد چرب “    ۱-ترکیبات به کار رفته در میکس ۸ گیاه ستاک “ویژه کبد چرب ” کدامند؟ عصاره […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵

سوالات متداول میکس ۷ گیاه دو ستاک

سوالات متداول میکس ۷ گیاه دو ستاک “ویژه لاغری”   ۱-ترکیبات گیاهی به کار رفته در میکس ۷ گیاه دو ستاک “ویژه لاغری” کدامند؟ عصاره موثره […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵

سوالات متداول میکس ۵ گیاه ستاک

سوالات متداول میکس ۵ گیاه ستاک ” ویژه دیابت”   ۱-ترکیبات گیاهی به کار رفته در میکس ۵ گیاه ستاک ” ویژه دیابت” کدامند؟ عصاره موثره […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵

سوالات متداول کرم گیاهی رپلر

سوالات متداول کرم گیاهی رپلر ( اگزما – پسوریازیس)   ۱-کرم گیاهی رپلر چگونه کرمی بوده و موارد کاربرد آن کدامند ؟ کرم گیاهی رپلر فاقد […]