مهر ۲۷, ۱۳۹۵

میکس ۶ گیاه پرگاس( تقویت کننده سیستم گوارش)(۳۰۰ml)

پرگاس ضد سوء هاضمه سوءهاضمه یک اختلال گوارشی بدون زخم است و با علائمـی چـون سـیری زودرس هنگام غذا خوردن، سنگینی […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵

میکس ۹ گیاه پرگاس ( آرام بخش عصبی)(۳۰۰ml)

پرگــــاس آرام بخش عصبی  اضطراب احساس فراگیری از نگرانی یا وحشت است که انواع گوناگونی دارد. استرس نیز تاثیــر که فشـــار […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵

میکس ۸ گیاه پرگاس (پاکسازی و سم زدایی کبد)(۳۰۰ml)

پرگاس پاکسازی و سم زدایی کبد (کنترل و کاهش چربی خون) کبد از حیاتی ترین ساختارهای بدن است که وظیفه […]